Interview Maritza Russel, stichting ‘Etnische Zakenvrouw van Nederland’’

EZVN

In 2009 startte Maritza Russel de stichting ‘Etnische Zakenvrouw van Nederland’’ (EZVN). De belangrijkste doelen: meer allochtone vrouwen op topposities binnen het bedrijfsleven en meer zichtbaarheid voor succesvolle allochtone vrouwelijke ondernemers. De organisatie reikt jaarlijks tijdens een groot gala een award uit voor de ‘Beste Etnische Zakenvrouw van Nederland’.

Hoewel het aantal succesvolle, allochtone, vrouwelijke ondernemers de afgelopen jaren flink is gestegen, zijn we er volgens Maritza Russel nog lang niet. Zij maakt zich vooral zorgen over de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt. “We gaan met kleine stapjes vooruit, maar het huidige politieke en maatschappelijke klimaat zorgt ervoor dat ontwikkelingen erg langzaam gaan. Misschien zal er pas bij de volgende generatie écht iets veranderen.”

Lees meer hier: http://www.voorbeeld-allochtoon.nl/2015/04/01/succesvolle-allochtonen-moeten-meer-zichtbaar-trots-zijn/